Iedereen is waardevol en heeft talenten. Maar soms zijn er omstandigheden waardoor het jeugdigen niet lukt hun kwaliteiten te ontwikkelen. Voor iHUB onderwijs - Horizon, Altra en Educé samen - hebben we de volgende koers ontwikkeld.

Onderwijs als beste zorg

De scholen binnen iHUB geven speciaal (voortgezet) onderwijs aan kinderen en jongeren die vanwege gedragsproblemen (tijdelijk) niet ondersteund kunnen worden in het regulier onderwijs bij hun leerproces. We stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op leerling. Ieder kind is anders; een individu met zijn eigen sterke kanten en beperkingen. Onderwijs betekent toekomstperspectief en daarom zien wij onderwijs als beste vorm van zorg die wij met ondersteuning kunnen bieden. Om leerlingen te laten leren, zorgen we er in de eerste plaats voor dat leerlingen zich prettig voelen. Wat kan een goede ontwikkeling op school tegenhouden? Een leerling kan zich bijvoorbeeld moeilijk op zijn schoolwerk concentreren, als er problemen thuis zijn, als hij zich ergens zorgen over maakt of als een leerling niet goed in zijn vel zit. Daarom werken op onze scholen ook mensen die deskundig zijn in het bieden van jeugdhulp aan jongeren en aan gezinnen met ondersteuningsvragen. Voor een optimale begeleiding werken de scholen intensief samen, met bijvoorbeeld instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Leerlingen en hun ouders profiteren daarvan, maar ook leraren en mentoren. Samen werken we zo aan een veerkrachtige generatie, waarin levenslust het vertrekpunt is. Onze scholen bieden een goede plek als het reguliere onderwijs niet aansluit bij de leerling. Als het mogelijk is, blijft de leerling bij voorkeur op de reguliere school. Via begeleiders passend onderwijs en trainers/coaches uit ons expertisecentrum Educé zetten we onze kennis en expertise in om zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs de juiste begeleiding te bieden en daar te houden. iHUB onderwijs: voor elk kind de beste ondersteuning In de afgelopen vier jaar zijn de medewerkers van de scholen van Horizon jeugdzorg en onderwijs, Altra jeugdhulp en onderwijs en Educé meer met elkaar in verbinding geraakt. We bieden zorg en kleinschalig onderwijs op diverse locaties. Samen zijn we nu iHUB onderwijs. Veerkrachtige generatie Bij iHUB geloven we in de kracht van families en opereren vanuit de levenslust van een kind. In elk leven gebeuren dingen waardoor je als persoon uit balans raakt. Een familie krijgt te maken met schulden, geweld, depressies, verslaving, crisis of andere (gedrags)problemen, maar ze hebben het vermogen om terug te veren en er sterker en wijzer uit te komen. De visie van iHUB is een veerkrachtige generatie in 2040. Daar werken we aan vanuit zorg én onderwijs. Een veerkrachtige generatie is een generatie waarin ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijsbehoeftes zelf de regie hebben over hun leven. Een generatie die handelt vanuit eigen kracht en mogelijkheden. Iedereen wil meedoen en ertoe doen. In een veerkrachtige generatie doen de kinderen en ouders van nu, straks volwaardig mee in de samenleving. Levenslust kind is ons vertrekpunt Het leven van ieder kind of jongere is betekenisvol. Daarom werkt iHUB aan de veerkracht, het perspectief en de levenslust van jongeren. Levenslust vormt de basis voor geluk en persoonlijke ontwikkeling. Deze mindset helpt ook ouders om anders naar hun kind te kijken. Als we ons richten op de levenslust van het kind, heeft dit positieve impact op het hele gezin.

Altra jeugdhulp en onderwijs heeft, in samenwerking met Horizon jeugdzorg en onderwijs en Educé, de volgende visie voor 2020-2025 gemaakt.