8.1 Hoe zijn we te bereiken?

Bets Frijlingschool

Sportlaan 153

1442 EC Purmerend

T: 0299 43 20 94

E: info@betsfrijlingschool.nl

I: www.altrahorizononderwijs.nl

8.3 Ouderraad

Voorzitter

S. Arvanitakis

Bankgegevens ouderraad

NL69INGB0001315844

T.n.v. Ouderfonds Bets Frijlingschool

Betalingen ten behoeve van het schoolreisje en de ouderbijdrage doet u via dit rekeningnummer o.v.v. de naam van uw kind en ouderbijdrage Bets Frijlingschool.