8.1 Hoe zijn we te bereiken?

Bets Frijlingschool

Sportlaan 153

1442 EC Purmerend

T: 0299 43 20 94

E: info@betsfrijlingschool.nl

I: www.altrahorizononderwijs.nl

8.3 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voorzitter

Sandra Wagenaar


Secretaris

Sandra Koentjes

8.4 Ouderraad

Voorzitter

P. van der Pol


Penningmeester

A. DeMarco-Scheper

Bankgegevens ouderraad

NL69INGB0001315844

T.n.v. Ouderfonds Bets Frijlingschool


Betalingen ten behoeve van schoolreisje en ouderbijdrage a.u.b. via dit rekeningnummer o.v.v. de naam van uw kind en ouderbijdrage Bets Frijlingschool.