5.1 Tevredenheid

Altra College Zuidoost neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op.

5.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen. En daar zijn we trots op!

5.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Zuidoost heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College Zuidoost en de onderwijsinspectie.

5.4 Resultaten

Het slagingspercentage in het schooljaar 2019-2020 is 98%. Van de 41 leerlingen die deelnamen aan de examens hebben 39 leerlingen hun diploma in ontvangst mogen nemen (26 leerling MBO 1 en 13 leerlingen MBO 2). Daar zijn we erg trots op! 2 leerlingen hebben een verlenging gekregen en zullen dit jaar hun laatste examen afronden.

15 leerlingen hebben de beslissing gemaakt ook de MBO 2 opleiding te starten bij Altra College Zuidoost en hun startkwalificatie te behalen. De overige leerlingen zijn uit-/doorgestroomd naar een ROC, arbeidstoeleiding, het Jongerenpunt of regulier arbeid. De Altra-brede prestatienorm van 75% is behaald. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben wij de ambitie om een slagingspercentage van 98% of hoger te behalen.