1.1 Inrichting school

Onze school heeft kleine klassen en biedt veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en sociale vaardigheden van de leerlingen.

Altra doet er alles aan om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Als een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring naar ons onderwijs is verwezen, plaatsen we hem of haar zo snel mogelijk op een passende school. Het kan voorkomen dat op de school van keuze niet direct plaats is. Om geen kostbare tijd te verspillen en direct samen met de leerling aan de slag te kunnen gaan, kan deze terecht in de Instroomklas.


Wij hechten veel waarde aan goed contact met de ouders van de leerlingen. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en horen het graag als er dingen thuis spelen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind op school.


Altra College Zuidoost biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. We bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken wij én zij hard aan. Sommige leerlingen zitten maar kort bij ons op school en hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier onderwijs. Andere leerlingen kunnen bij ons werken aan hun arbeidsvaardigheden, hun diploma mbo niveau 1 of 2 halen.

1.2 De leerlingen

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch hebben lastig gedrag, verzuim, problemen met leraren en leerlingen hen tot probleem leerling bestempeld: een leerling die door psychiatrische of gedragsproblemen niet (meer) op een reguliere school terecht kan. Maar wat is een probleem leerling? Onze leerlingen zijn, net zoals alle andere jongeren, vooral leerlingen met dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze hun draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs. Altra College Zuidoost biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling en zetten samen alles op alles om die mooie toekomst in zicht te houden.

1.3 Speerpunten

  • Planmatig werken in de klas (handelingsgericht werken)
  • Verbetering van de schoolcultuur (verbeterslag maken op het gebied van gezamenlijkheid en in verbondenheid de verantwoordelijkheid voelen om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling)
  • Implementatie PBS