Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig?
  • Wat kan er anders?
  • Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Tevredenheid

Altra College Zaanstreek neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op. De uitkomsten van vorig schooljaar laten zien dat de leerlingscores van de afdeling Zaanstreek overeenkomen met de scores van voorgaande schooljaren. Positieve punten zijn onder meer: Wat ik al goed kan, mag ik overslaan en De stage wordt op school nabesproken.

Volgens de leerlingen moet er nog meer aandacht voor pestgedrag zijn. Ook vinden zij dat er teveel gescholden wordt door leerlingen. Verder geven de leerlingen aan dat zij minder tevreden zijn over de informatie bij de start op school.

Verbeterplan

Op basis van de uitkomsten en de analyse van het tevredenheidsonderzoek komt er een verbeterplan. Het team schoolt zich verder op het Positive Behaviour Support. Deze training richt zich op een positief leer- en werkklimaat. Het zorgt voor een eenduidige positieve manier van werken en aanspreken van elkaar. Dit geeft meer voorspelbaarheid, preventie en rust. Hierdoor zal uiteindelijk het pestgedrag verminderen. Daarnaast gaat de veiligheid en het veiligheidsgevoel hierdoor omhoog, waardoor medewerkers en leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen. Ook gaan wij ons verder ontwikkelen op het gebied van ICT, waardoor we ouders en leerlingen beter kunnen informeren over: ontwikkelingen, activiteiten, thema-avonden, schoolse vorderingen en ouderavonden.

4.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.


En daar zijn we trots op!

4.3 Onderwijsinspectie

lke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Zaanstreek heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College Zaanstreek en de onderwijsinspectie.

4.4 Opbrengst en analyse

De norm voor dit schooljaar hebben wij vastgesteld op 75% op alle 3 de onderstaande gebieden. Uitkomsten schooljaar 2019-2020: Totale uitstroom Totaal uitgestroomd: 42 Conform OPP: 31 Aantal gewijzigde OPP’s sinds instroom: 9 (73,8%) De totale uitstroom conform OPP is ook lager dan wij willen, maar ook hierover zijn wij niet verbaast. Er heeft een wijziging plaatsgevonden in het onderwijsaanbod, waardoor we de keuze van sommige leerlingen hebben bijgesteld. In een enkel geval hebben wij ook moeten opschalen naar onderwijszorg. De leerling is naar een school gegaan waar school en zorg wordt gecombineerd. Ook door de hele situatie omtrent corona hebben wij gemerkt dat het voor veel van onze leerlingen niet haalbaar is dat ze thuis tot werken komen. Entree Aantal leerlingen gestart met entree: 30 Aantal leerlingen diploma Entree behaald: 19 (63,6%) MBO2 Aantal leerlingen MBO2 route vervolgd: 10 Aantal leerlingen MBO2 behaald: 8 (80%) Afgelopen schooljaar ontbrak de norm bij de uitstroom Entree en bij de uitstroom MBO2, maar wanneer we bovenstaande gegevens vergelijken met de huidige norm, dan hebben we de gewenste resultaten niet behaald. Toch zijn wij niet in zijn geheel ontevreden en kunnen we het lagere percentage verantwoorden. Doordat we geen norm hebben gesteld, is er soms een verkeerde inschatting gemaakt of sommige leerlingen zijn op een andere schoolgeplaatst, wegens bijzondere omstandigheden. Daarnaast heeft de nieuwe vorm van samenwerken met een reguliere MBO niet het gewenste resultaat opgeleverd, voor dit jaar zijn we een andere samenwerking aangegaan die beter bij onze doelgroep past. Hierdoor is het aannemelijk dat we aan het einde van dit schooljaar de norm, die wij hebben vastgesteld op 75%, behalen.