Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig?
  • Wat kan er anders?
  • Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Tevredenheid

Altra College Zaanstreek neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op. De uitkomsten van vorig schooljaar laten zien dat de leerlingscores van de afdeling Zaanstreek overeenkomen met de scores van voorgaande schooljaren. Positieve punten zijn onder meer: Wat ik al goed kan, mag ik overslaan en De stage wordt op school nabesproken.

Volgens de leerlingen moet er nog meer aandacht voor pestgedrag zijn. Ook vinden zij dat er teveel gescholden wordt door leerlingen. Verder geven de leerlingen aan dat zij minder tevreden zijn over de informatie bij de start op school.

Verbeterplan

Op basis van de uitkomsten en de analyse van het tevredenheidsonderzoek komt er een verbeterplan. Het team schoolt zich verder op het Positive Behaviour Support. Deze training richt zich op een positief leer- en werkklimaat. Het zorgt voor een eenduidige positieve manier van werken en aanspreken van elkaar. Dit geeft meer voorspelbaarheid, preventie en rust. Hierdoor zal uiteindelijk het pestgedrag verminderen. Daarnaast gaat de veiligheid en het veiligheidsgevoel hierdoor omhoog, waardoor medewerkers en leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen. Ook gaan wij ons verder ontwikkelen op het gebied van ICT, waardoor we ouders en leerlingen beter kunnen informeren over: ontwikkelingen, activiteiten, thema-avonden, schoolse vorderingen en ouderavonden.

4.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.


En daar zijn we trots op!

4.3 Onderwijsinspectie

lke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Zaanstreek heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College Zaanstreek en de onderwijsinspectie.

4.4 Resultaten

Uiteindelijk willen leerlingen natuurlijk graag resultaat zien van hun inspanningen. Elk jaar na de examens maken we daar bij Altra College Zaanstreek de balans van op. Sommige herexamens vinden pas in augustus plaats, vandaar dat wij u de cijfers van schooljaar 2018-2019 presenteren in deze schoolgids.

In schooljaar 2018-2019 stroomden er 48 leerlingen uit naar verschillende plekken en vormen van vervolgonderwijs. Hiernaast ziet u de verdeling:

Uitstroom De grootste groep uitstromers van het schooljaar 2018-2019 zijn leerlingen die hebben gekozen voor een begeleidingstraject richting arbeid: 35 % - 17 leerlingen - zijn na het doorlopen van het onderwijstraject ingestroomd in een traject dat ze voorbereid op- en begeleid bij toetreding op de arbeidsmarkt. Een groot deel van onze examenkandidaten stroomde door naar het MBO. Voor 13 leerlingen was de vervolgstap een MBO1 opleiding bij één van de MBO's in de omgeving. 2 Leerlingen konden starten met een MBO2-opleiding en 7 leerlingen zijn doorgestroomd naar een MBO-opleiding op niveau 3 of 4.

5 Leerlingen hebben ervoor gekozen om hun opleiding te vervolgen op Altra College Waterland. Zij zijn ingestroomd in een VMBO-basisberoepsgericht of kaderberoepsgerichte opleiding. Aangezien deze opleiding gegeven wordt bij Altra, vallen zij onder het kopje ‘VSO’. Anders = buitenland, instelling, leerplichtontheffing, werkontheffing.