4.1 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.


En daar zijn we trots op!

4.2 Tevredenheid

Altra College Waterland neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op. Daar werken we hard aan.

4.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Waterland heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College Waterland en de onderwijsinspectie.

4.4 Resultaten

Aan het einde van de schoolcarrière bij ons op school willen we ook graag zien wat de resultaten van onze leerlingen zijn. Wij zijn trost op de uitstroom gegevens van onze leerlingen. Sommige herexamens vinden pas in augustus plaats, waardoor wij u de cijfers van schooljaar 2018-2019 presenteren in deze schoolgids. In het schooljaar 2018-2019 stroomden er 47 leerlingen uit naar verschillende plekken en vormen van vervolgonderwijs. Hiernaast ziet u de verdeling.

Uitstroom examenkandidaten Een groot deel van onze examenkandidaten stroomden door naar het MBO. Leerlingen met een MAVO-diploma stomen dikwijls door naar een MBO 3 of MBO 4 opleiding. Dit geldt ook voor leerlingen die hun MBO 2 hebben gehaald. Omdat een leerling met het behalen van een MBO 2-diploma een startkwalificatie op zak heeft, stromen deze leerlingen ook vaak door naar werk. Ook stromen er ook leerlingen door naar de HAVO, naar onze locatie Bleichrodt Dat ziet u bij VSO.

Uitstroom niet-examen kandidaten Ook in de leerjaren 1 t/m 3 vindt er wel eens tussentijds uitstroom plaats. Soms verhuist een leerling en gaat hij elders naar een VSO school. Er is ook wel eens een leerling die weer terug stroomt naar het regulier onderwijs, die vallen onder het kopje 'VO'. Er zijn ook leerlingen die doorstromen naar plekken met meer geïntegreerde zorg en onderwijs. Zij vallen onder het kopje 'VSO' en 'anders'.

Anders = buitenland, instelling, leerplichtontheffing, werkontheffing. VSO = Voortgezet speciaal onderwijs, naar een andere afdeling van Altra College of een andere vorm van speciaal onderwijs.