Welkom

Voor u ligt de schoolgids van het Purmer College. Hierin vindt u alle informatie over het schooljaar 2020-2021: praktische informatie, zoals lestijden en vakanties. Maar ook informatie over de organisatie van het onderwijs, jongerenzorg, wat u als ouder van ons mag verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Alle jongeren van onze school hebben een verhaal. Bij ons doet dat verhaal ertoe en houden we er rekening mee. Onze medewerkers zijn er voor de jongeren; niet alleen de docenten, maar iedereen die op de school werkt. We luisteren en hebben geduld. Maar we bieden ook structuur en stellen grenzen. Soms houden we jongeren een spiegel voor. En we kijken verder dan het gedrag. Vertrouwen geven vinden we zeer belangrijk. We blijven in onze jongerengeloven. Ook als het even wat minder goed gaat. We zijn er ook voor de ouders en/of opvoeders. Uw actieve betrokkenheid is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Samen maken we daarom een plan waarin we bepalen wat wij op school en thuis moeten doen om de talenten van uw kind te herkennen en te ontwikkelen. Maar we reageren ook wanneer er extra ondersteuning nodig is en zetten deze zo nodig in; voor uw kind, maar soms ook voor u en uw gezin. Onze opdracht is om al onze jongeren elk jaar weer kleine en grote successen te laten behalen en ze uiteindelijk uit te zwaaien naar een baan of vervolgonderwijs. Kwaliteit van het onderwijs en de zorg staan hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat u hierover tevreden bent. Daarom nodigen we u regelmatig uit om over de ontwikkelingen van uw kind te praten. Vragen of opmerkingen horen wij graag! Wij wensen alle jongeren een goed schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking met u, uw kind en andere betrokkenen. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdelingdirecteur. Namens het hele team,

Esmé van der Ley, afdelingsdirecteur Mariëtte van Leeuwen, directeur-bestuurder onderwijs Altra en Horizon