Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van jongeren. Het Purmer College stelt zichzelf kritisch op door de volgende vragen te stellen:

Zijn wij op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter?

Hoe ervaren ouders en jongeren de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor jongeren en cliënten.
  • zoeken naar wat jongeren en cliënten wel kunnen. Wij geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en meer zelfvertrouwen om hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn wij trots op!

4.2 Onderzoek leer-leef-werkklimaat

Het Purmer College wil graag weten wat of onze aanpak goed werkt en voor wie het werkt. Zo blijven wij verbeteren. Daarom gaan wij vanaf september 2018 samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek doen naar het Purmer College. Hiervoor gebruiken wij anonieme dossiergegevens, vragen wij jou en jouw ouders om een aantal keer vragenlijsten in te vullen en benaderen wij je een half jaar ná het Purmer College voor een gesprek. Zo hopen wij van jou te horen wat je aan ons hebt gehad en hoe wij onze aanpak kunnen verbeteren. Tijdens de intake wordt aan jou en jouw ouders toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, en zijn dus niet herleidbaar tot jou als persoon.


Mocht je meer informatie willen over het onderzoek dan kun je contact opnemen met de onderzoekster bij het Purmer College, Sanne Pronk

(s.pronk@altra.nl / 0621511097).

4.3 Opbrengsten en uitstroomgegevens

In schooljaar 2019-2020 stroomden er 10 jongeren uit naar verschillende plekken. Hier ziet u de verdeling:

Uitstroom: - 3 arbeid, waarvan 1 zonder MBO-diploma - 6 vervolgopleiding - 1 uitstroom anders

Opbrengsten: 9 MBO-diploma’s

Analyse resultaten Het doel van het Purmer College is Arbeidstoeleiding. Veel van de jongeren op het Purmer College willen toch een Entree-diploma behalen, voordat zij uitstromen naar arbeid. Een aantal van hen stromen uit richting een vervolgopleiding. Onder het kopje ‘Anders’ scharen wij jongeren bij het traject bij het Purmer College niet passend was of niet is gelukt.

4.4 Onderwijsinspectie

Het Purmer College valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school. Als het inspectierapport is opgesteld, kunt u dit op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) en het Purmer College lezen.