Contact

8.1 Hoe zijn we te bereiken?

Altra College Haarlemmermeer De afdeling is bereikbaar per telefoon op 023 – 555 39 72 van 08.15 uur tot 16.15 uur. Als u de mentor wil spreken kunt u het beste bellen na 14.45 uur, dan zijn de leerlingen vrij en is de mentor beschikbaar. U kunt ook een mail sturen naar het secretariaat van de school: ac.haarlemmermeer@altra.nl Zet in de mail duidelijk voor wie het bericht bedoeld is. Uw mail sturen we door naar de desbetreffende persoon.

8.2 Aanmelden

Altra College Haarlemmermeer is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij spreken liever van voortgezet passend onderwijs. Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig. De aanmeldingen lopen via de school: T: 023-5553972 E: ac.haarlemmermeer@altra.nl De meeste aanmeldingen bij het Altra College zijn voor een specifieke locatie. Hier houden wij rekening mee. Het kan echter zo zijn dat het onderwijsaanbod van een andere locatie beter aansluit op de behoefte van uw kind, het mogelijk verder van huis is of er een wachtlijst is voor de locatie van uw keuze. In dit geval gaan wij het gesprek met u en de collega’s van de andere vestiging aan. Samen zoeken we naar de meest passende plek voor uw zoon of dochter.