Altra College maakt deel uit van Altra, de organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Met deze combinatie van zorg en onderwijs kunnen wij onze leerlingen en cliënten van alle kanten ondersteunen, zowel op school als thuis. Dat is wel zo effectief.

10.1 Waar staan we voor?

Veilig en gezond leren en ontwikkelen is een basisrecht van ieder kind. We ondersteunen zowel kinderen, ouders als scholen om dit waar te maken.

  • Altra is er voor kinderen en jongeren die vastgelopen zijn of vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling.
  • Altra is er voor ouders die steun kunnen gebruiken bij de opvoeding.
  • Altra ondersteunt scholen en leerkrachten bij hun onderwijszorgtaak.


Jongeren en kinderen staan centraal in ons werk en we doen alles wat nodig is om de kansen voor ze te vergroten.

10.2 Hoe pakken we dat aan?

Het leven van jongeren speelt zich af in verschillende leefwerelden, die nauw met elkaar verbonden zijn: het gezin, de familie, de school, vrienden, de buurt. Problemen van jongeren beperken zich meestal niet tot óf school óf thuis. Het is daarom belangrijk dat een jongere die vastloopt in zijn ontwikkeling wordt geholpen vanuit een samenhangend plan. Een plan vanuit één visie, die de diverse leefwerelden omvat met hulp die in het gezin en op school goed afgestemd is en op alle gebieden gelijktijdig plaatsvindt. Op die manier is de kans op succes vele malen groter.

Deze aanpak vraagt om intensieve samenwerking. Met onze leerlingen, met de ouders en zo nodig met deskundigen van andere organisaties. We vertrouwen erop dat jongeren en ouders, samen met hun netwerk, zelf veel kunnen bereiken. Wij nemen geen taken over, maar helpen hen op weg door te versterken wat er al aan eigen potentieel is. Zo begeleiden we zoveel mogelijk leerlingen met succes op hun weg naar zelfstandigheid.

Altra College Haarlemmermeer maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden, een samenwerking van alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio. Gezamenlijk bieden we passende ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.

10.3 Contactgegevens Altra

Altra Rode Kruisstraat 32 1025 KN Amsterdam T: 020 – 634 91 91 E: info@altra.nl www.altra.nl