7.1 Klachten en vertrouwenspersoon

Hebt u als ouder en/of opvoeder een klacht over de school? Maak van uw hart geen moordkuil en bespreek het met de mentor of de schooldirecteur! Komen jullie er samen niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de klachtenregeling. De klachtenregeling is in te zien op school en op www.altrahorizononderwijs.nl. EenĀ formele klacht moet u altijd schriftelijk indienen bij de directie van Altra Onderwijs of bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het postadres is:

Directie Altra Onderwijs

Purmerweg 116 1023 BB Amsterdam

Klachtencommissie Altra

Purmerweg 116 1023 BB Amsterdam

7.2 Vertrouwenspersoon

Zijn er vertrouwelijke zaken waar u of uw kind met iemand over wil praten? Zowel leerlingen als ouder(s) en/of opvoeder(s) kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en feedback. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen zijn:

Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11

E: l.visser@altra.nl


Richard Borst

T: 06 52 30 52 54

E: r.borst@altra.nl

7.3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft het recht zich veilig te voelen op school, maar ook thuis. Altra heeft een meldcode vastgesteld voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze meldcode staan duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we altijd eerst in gesprek met de ouder(s) en/of opvoeder(s), zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn.