7.1 Klachten

Mochten jij of je ouders een klacht hebben over de school, dan kunnen jullie je wenden tot het Management Team van de school via Susan Ros, adjunct-directeur. Mochten jullie er samen niet uitkomen dan kunnen jullie een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de klachtenregeling. Deze kunnen jullie inzien op school, maar de klachtenregeling staat ook op www.altrahorizononderwijs.nl. Een formele klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend. Jullie kunnen de klacht dan indienen bij de directie van Altra Onderwijs of bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het postadres is:

Directie Altra Onderwijs

Purmerweg 116 1023 BB Amsterdam

Klachtencommissie Altra

Purmerweg 116 1023 BB Amsterdam

7.2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft recht zich veilig te voelen op school, maar ook thuis. Altra heeft een procedure - meldcode - vastgesteld voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze procedure staan duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Onze eerste stap is dat we altijd in gesprek gaan met de ouder(s), zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn.

7.3 Vertrouwenspersoon

Leerlingen en ouders kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht voor ondersteuning bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht, ook als het nog niet om een formele klacht gaat. De vertrouwenspersonen zijn:


Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11

E: l.visser@altra.nl


Richard Borst

T: 06 - 52 30 52 54

E: r.borst@altra.nl