Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Door alle zaken rondom de zorg voor de leerlingen te beschrijven en vast te leggen, waarborgt Altra College Arkin de ingezette ontwikkelingen. We stellen ons kritisch op door onszelf de volgende vragen te stellen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?
  • Hoe ervaren de ketenpartners onze samenwerking?

4.1 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen wel kunnen. We geven leerlingen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.
    En daar zijn we trots op!

4.2 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kun je aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Daarnaast is het toezichtarrangement een verantwoordingsinstrument van de minister aan het parlement.

Altra College Arkin heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College en de onderwijsinspectie.

4.3 Resultaten

Leiden alle inspanningen van leerling, ouders en school tot mooie resultaten? Halen de leerlingen meestal een diploma of startkwalificatie? Daar gaat het op school natuurlijk om! Leerlingen van Altra College Arkin stromen vaak door naar arbeid, mbo, hbo, universiteit of kiezen voor een tussenjaar.