Altra College Arkin biedt een veilige omgeving waar jij centraal staat. We verzorgen speciaal voortgezet onderwijs. Altra College Arkin vormt een schakel naar regulier onderwijs, een andere school voor speciaal onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Een goede relatie tussen school, zorg en de thuissituatie van onze leerlingen is hierbij onmisbaar.

1.1 Inrichting school

Het onderwijs dat op Altra College Arkin geboden wordt, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden en eventuele wensen van de leerling. Het onderwijsprogramma bestaat uit één van de volgende mogelijkheden:

Voorbereiden op het doen van Staatsexamens voor een aantal vakken (deelcertificaten) of voor een heel diploma op de volgende niveaus:

  • Mavo
  • Havo
  • Vwo
  • 21+ toets


Ook bereiden wij leerlingen voor op de overgang naar het MBO.

1.2 De leerlingen

Altra College Arkin onderscheidt zich van onze andere Altra College locaties. Wij werken intensief samen met de jeugdafdelingen van Arkin waaronder Jellinek, Punt P en Fact.

Leerlingen die door hun psychiatrische problemen en/of verslavingsproblematiek een langere periode niet op school hebben gezeten, worden door ons weer op het juiste spoor gezet. Altra College Arkin helpt je met het herstellen van een dag- en nachtritme, weer te vertrouwen in jezelf en school. Omgaan met volwassenen en medeleerlingen, zijn belangrijke doelen binnen onze school.

De school biedt onderwijs aan 40 leerlingen die in behandeling zijn bij Arkin. Het onderwijs is afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Altra College Arkin vormt in de meeste gevallen een schakel naar:

  • Een andere school voor speciaal onderwijs.
  • Vormen van beroepsbegeleidend leren en middelbaar beroepsonderwijs.
  • Hbo of wetenschappelijk onderwijs.
  • Arbeidsparticipatie.
  • In sommige gevallen is de stap naar regulier voortgezet onderwijs mogelijk: vmbo, havo, vwo.

In eerste instantie is ons programma afgestemd op het weer opbouwen van een schoolritme. Dat is voor zowel het onderwijs als de behandeling binnen Arkin een belangrijk doel.


Arkin richt zich - door therapie en gesprekken met deskundigen - op het aanreiken van handvatten voor de desbetreffende problematiek. De school sluit hier nauw op aan, doordat de leerlingen de handvatten binnen de school in praktijk kunnen brengen. Zo worden ze meteen geholpen bij problemen die zich voordoen in een schoolse setting. De leerlingen leren stapsgewijs wat er binnen een school aan vaardigheden nodig is om weer te kunnen leren. Door de intensieve samenwerking wordt hun voortgang goed in de gaten gehouden.


Het einddoel van de behandeling op Altra College Arkin is afgestemd op de toekomst van de leerling.

1.3 De docenten

Een speciale school vraagt om speciale medewerkers. Wij werken met leerlingen die ons voor uitdagingen stellen. Die door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen; op school, maar vaak ook thuis en in de omgeving. Omgang met deze jongeren vraagt inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Onze docenten zijn deskundig, betrokken en vakbekwaam.

1.4 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. We streven naar zo min mogelijk lesuitval