School2Care maakt onderdeel uit van Altra College, een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor jongens en meisjes vanaf twaalf jaar. We geven les op verschillende niveaus, van vmbo-basis tot vwo. Leerlingen komen hier om verschillende redenen. Wat die reden ook is, wij zorgen er samen voor dat zij hun diploma halen, weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs of zicht krijgen op een baan.


Iedere leerling is anders; een individu met zijn eigen sterke kanten en beperkingen. Soms zitten die beperkingen de leerling zo in de weg, dat de sterke kanten in de verdrukking komen. Altra College leert de leerling zo goed mogelijk om te gaan met die beperkingen, zodat zijn sterke kanten weer tot zijn recht komen en hij weer aan leren toekomt.

We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling. Wat kan hij bereiken? Welke dromen en ambities heeft hij? Waar blinkt hij in uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities tegen? Daar stemmen we het programma op af. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel individuele aandacht en begeleiding bieden.

Na Altra College

Het uiteindelijke doel van school is niet dat de leerlingen een papiertje behalen, maar dat zij zicht hebben op een mooie toekomst. Welke mogelijkheden hebben onze leerlingen nĂ¡ Altra College?

Uitstroombestemming van leerlingen van School2Care in 2018:

Anders = buitenland, instelling, leerplichtontheffing, werkontheffing.
VSO = Voortgezet speciaal onderwijs = naar een andere afdeling van Altra College, Purmer College of een andere vorm van speciaal onderwijs.