7.1 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de school, dan kunt u zich wenden tot de schooldirecteur: Abdelaziz Ouaouirst. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de klachtenregeling. Deze kunt u inzien op school, maar de klachtenregeling staat ook op www.altrahorizononderwijs.nl. EenĀ formele klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend. U kunt de klacht dan indienen bij de directie van Altra 12+ of bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het postadres is:


Directie Altra 12+

Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam


Klachtencommissie Altra

p/a Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam

7.2 Vertrouwenspersoon

Zijn er vertrouwelijke zaken waar u of uw kind met iemand over wil praten? Zowel leerlingen als ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en feedback. Zij kunnen ook ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen zijn:


Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 788 22 11

E: l.visser@altracollege.nl


Richard Borst

T: 06 52305254

E: r.borst@altra.nl