Welkom

Voor u ligt de schoolgids van de Bets Frijlingschool. Hierin vindt u alle informatie over het schooljaar 2019-2020. Praktische informatie, zoals lestijden en vakanties. Maar ook informatie over de organisatie van het onderwijs, leerlingenzorg en wat u als ouder van ons mag verwachten.


Alle leerlingen van onze school hebben een verhaal. Op de Bets Frijlingschool doet dat verhaal er toe en houden we er rekening mee.


Alle medewerkers van de Bets Frijlingschool zijn er voor de kinderen; niet alleen de leerkrachten, iedereen die op de school werkt. We luisteren en hebben geduld. Maar we bieden ook structuur en stellen grenzen. Soms houden we kinderen een spiegel voor. En we kijken verder dan het gedrag. Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. We blijven in onze leerlingen geloven. Ook als het even wat minder goed gaat.


We zijn er ook voor de ouders en/of verzorgers. Uw betrokkenheid is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom betrekken we u actief bij de voortgang. Samen maken we een plan waarin we bepalen wat wij en u moeten doen om de talenten van uw kind te herkennen en te ontwikkelen. Maar we signaleren ook wanneer er extra ondersteuning nodig is en zetten deze zo nodig in; voor uw kind, maar soms ook voor u en uw gezin.

Onze opdracht is om al onze leerlingen ieder jaar weer kleine en grote successen te laten behalen en uiteindelijk uit te zwaaien naar vervolgonderwijs. Kwaliteit van het onderwijs en de zorg staan hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat u hier tevreden over bent. Daarom nodigen we u regelmatig uit om over de ontwikkelingen van uw kind te praten. Vragen of opmerkingen horen wij graag!


Wij wensen alle leerlingen een goed schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking met u, uw kind en andere betrokkenen. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind of met Marco Spruijt, de schooldirecteur.


Martijn Zaal
Directeur Altra Onderwijs

Marco Spruijt

Schooldirecteur Bets Frijlingschool


NB. Voor de leesbaarheid spreken we over de leerling en ons personeel in de mannelijke vorm. Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kunt u uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen. Waar ‘ouders’ staat wordt ook ‘ouder’ of ‘verzorger(s)’ bedoeld.