8.1 Klachten

Hebt u als ouder een klacht over de school? Bespreek het met de mentor of de schooldirecteur! Komen jullie er samen niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de klachtenregeling. De klachtenregeling is in te zien op school en op www.altrahorizononderwijs.nl. Een formele klacht moet u altijd schriftelijk indienen bij de directie van Altra 12+ of bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het postadres is:


Directie Altra 12+

Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam


Klachtencommissie Altra

p/a Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam

8.2 Vertrouwenspersoon

Zijn er vertrouwelijke zaken waar u of uw kind met iemand over wil praten? Zowel leerlingen als ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en feedback. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen zijn:


Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11

E: l.visser@altra.nl


Richard Borst

T: 06 - 52 30 52 54

E: r.borst@altra.nl

8.3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft het recht zich veilig te voelen op school, maar ook thuis. Altra heeft een meldcode vastgesteld voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze meldcode staan duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we altijd eerst in gesprek gaan met u, zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn.