5.1 Tevredenheid

Altra College Zuidoost neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op.

5.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen. En daar zijn we trots op!

5.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Zuidoost heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College Zuidoost en de onderwijsinspectie.

5.4 Resultaten

Leiden alle inspanningen van leerling, ouders en school tot mooie resultaten? Halen de leerlingen meestal een diploma of startkwalificatie? Daar gaat het op school natuurlijk om! Hieronder de resultaten van alle leerlingen van Altra College tussen 2013 en 2018.