8.1 Hoe zijn we te bereiken?

Altra College Zaanstreek

Jupiterstraat 143

1562 WP Krommenie

T: 075 - 670 62 61

E: ac.zaanstreek@altra.nl

I: www.altrahorizononderwijs.nl

8.3 Over Altra College

Altra College is een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor jongens en meisjes vanaf twaalf jaar. We geven les op verschillende niveaus, van praktijkonderwijs tot vwo. Leerlingen komen hier om verschillende redenen. Wat die reden ook is, wij zorgen er samen voor dat zij hun diploma halen, weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs of zicht krijgen op een baan.

Iedere leerling is anders; een individu met zijn eigen sterke kanten en beperkingen. Soms zitten die beperkingen de leerling zo in de weg, dat de sterke kanten in de verdrukking komen. Altra College leert de leerling zo goed mogelijk om te gaan met die beperkingen, zodat zijn sterke kanten weer tot zijn recht komen en hij weer aan leren toekomt.

We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling. Wat kan hij bereiken? Welke dromen en ambities heeft hij? Waar blinkt hij in uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities tegen? Daar stemmen we het programma op af. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel individuele aandacht en begeleiding bieden.

Altra College Zaanstreek maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zaanstreek, een samenwerking van alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio. Gezamenlijk bieden we passende ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Leerlingen worden toegelaten op basis van een toelaatbaarheidsverklaring van de Commissie van Toelating en Advies.

NB. Voor de leesbaarheid spreken we over de leerling en ons personeel in de mannelijke vorm. Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kunt u uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen. Waar ‘ouders’ staat wordt ook ‘ouder’ of ‘verzorger(s)’ bedoeld.

Na Altra College

Het uiteindelijke doel van school is niet dat de leerlingen een papiertje behalen, maar dat zij zicht hebben op een mooie toekomst. Welke mogelijkheden hebben onze leerlingen ná Altra College?

8.4 Over Altra Onderwijs en Jeugdzorg

Altra College maakt deel uit van Altra, de organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Met deze combinatie van zorg en onderwijs kunnen wij onze leerlingen en cliënten van alle kanten ondersteunen, zowel op school als thuis. Dat is wel zo effectief.

Waar staan we voor?

Veilig en gezond leren en ontwikkelen is een basisrecht van ieder kind. We ondersteunen zowel kinderen, ouders als scholen om dit waar te maken.

  • Altra is er voor kinderen en jongeren die vastgelopen zijn of vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling.
  • Altra is er voor ouders die steun kunnen gebruiken bij de opvoeding.
  • Altra ondersteunt scholen en leerkrachten bij hun onderwijszorgtaak.


Jongeren en kinderen staan centraal in ons werk en we doen alles wat nodig is om de kansen voor ze te vergroten.


Hoe pakken we dat aan?

Het leven van jongeren speelt zich af in verschillende leefwerelden, die nauw met elkaar verbonden zijn: het gezin, de familie, de school, vrienden, de buurt. Problemen van jongeren beperken zich meestal niet tot óf school óf thuis. Het is daarom belangrijk dat een jongere die vastloopt in zijn ontwikkeling wordt geholpen vanuit een samenhangend plan. Een plan vanuit één visie, die de diverse leefwerelden omvat met hulp die in het gezin en op school goed afgestemd is en op alle gebieden gelijktijdig plaatsvindt. Op die manier is de kans op succes vele malen groter.


Deze aanpak vraagt om intensieve samenwerking. Met onze leerlingen, met de ouders en zo nodig met deskundigen van andere organisaties. We vertrouwen erop dat jongeren en ouders, samen met hun netwerk, zelf veel kunnen bereiken. Wij nemen geen taken over, maar helpen hen op weg door te versterken wat er al aan eigen potentieel is. Zo begeleiden we zoveel mogelijk leerlingen met succes op hun weg naar zelfstandigheid.


Contactgegevens Altra

Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam

T: 020 – 634 91 91

E: info@altra.nl

W: www.altra.nl