Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig?
  • Wat kan er anders?
  • Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Tevredenheid

Altra College Zaanstreek neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op. De uitkomsten van vorig schooljaar laten zien dat de leerlingscores van de afdeling Zaanstreek overeenkomen met de scores van voorgaande schooljaren. Positieve punten zijn onder meer: Wat ik al goed kan, mag ik overslaan en De stage wordt op school nabesproken.


Volgens de leerlingen moet er nog meer aandacht voor pestgedrag zijn. Ook vinden zij dat er teveel gescholden wordt door leerlingen. Verder geven de leerlingen aan dat zij minder tevreden zijn over de informatie bij de start op school.


Verbeterplan

Op basis van de uitkomsten en de analyse van het tevredenheidsonderzoek komt er een verbeterplan. We geven onze medewerkers bijvoorbeeld een basistraining PBS. Deze training richt zich op een positief leer- en werkklimaat. Het zorgt voor een eenduidige positieve manier van werken en aanspreken van elkaar. Dit geeft meer voorspelbaarheid, preventie en rust. Hierdoor zal uiteindelijk het pestgedrag verminderen. Daarnaast gaat de veiligheid en het veiligheidsgevoel hierdoor omhoog, waardoor medewerkers en leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen. Ook gaan wij ons verder ontwikkelen op het gebied van ICT, waardoor we ouders en leerlingen beter kunnen informeren over: ontwikkelingen, activiteiten, thema-avonden, schoolse vorderingen en ouderavonden.

4.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.


En daar zijn we trots op!

4.3 Onderwijsinspectie

lke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Zaanstreek heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College Zaanstreek en de onderwijsinspectie.

4.4 Resultaten

Leiden alle inspanningen van leerling, ouders en school tot mooie resultaten? Halen de leerlingen meestal een diploma of startkwalificatie? Daar gaat het op school natuurlijk om! Hierbij de


Schooljaar 2017-2018 slaagden 9 leerlingen van Altra College Zaanstreek voor hun mbo-1 diploma en 8 leerlingen voor hun mbo-2.


Hieronder vindt u de resultaten van de afgelopen jaren van alle Altra College afdelingen. Benieuwd naar de examenresultaten van 2018-2019? Deze staan per 1 oktober 2019 op de website.