Welkom

Voor u ligt de schoolgids van het Purmer College. Hierin vindt u alle informatie over het schooljaar 2019-2020. Praktische informatie, zoals lestijden en vakanties, maar ook informatie over de organisatie van het onderwijs, leerlingenzorg en wat u als ouder van ons mag verwachten.


Alle medewerkers van het Purmer College zijn er voor de jongeren; niet alleen de coaches, maar iedereen die op de school werkt. Wij luisteren en hebben geduld. Maar wij bieden ook structuur en stellen grenzen. Soms houden wij de jongeren een spiegel voor. Wij kijken verder dan het gedrag. Vertrouwen geven vinden wij ontzettend belangrijk. Wij blijven in onze leerlingen geloven. Ook als het even wat minder goed gaat.

Wij zijn er ook voor de ouders en/of verzorgers. Uw betrokkenheid is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom betrekken wij u actief bij de voortgang. Samen maken wij een plan waarin wij bepalen wat wij en u moeten doen om de talenten van uw kind te herkennen en te ontwikkelen. Wij signaleren ook wanneer er extra ondersteuning nodig is en zetten deze zo nodig in: voor uw kind, maar soms ook voor u en uw gezin.

Onze opdracht is om al onze leerlingen ieder jaar weer kleine en grote successen te laten behalen en uiteindelijk uit te zwaaien naar een baan en soms vervolgonderwijs. Kwaliteit van het onderwijs en de zorg staan hierbij voorop. Wij vinden het belangrijk dat u hier tevreden over bent. Daarom nodigen wij u regelmatig uit om over de ontwikkelingen van uw kind te praten. Vragen of opmerkingen horen wij graag!

Wij wensen alle leerlingen een goed schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking met u, uw kind en andere betrokkenen. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Neem dan gerust contact op met de mentor van uw kind of met Esmé van der Ley, de schooldirecteur.


Martijn Zaal
Directeur Altra Onderwijs


Esmé van der Ley

Directeur Purmer College


NB. Waar in deze schoolgids ‘hij’ of ‘hem’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen