Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Het Purmer College stelt zichzelf kritisch op door de volgende vragen te stellen:

  • Zijn wij op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. Wij geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en meer zelfvertrouwen om hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn wij trots op!

4.2 Onderzoek leer-leef-werkklimaat

Het Purmer College wil graag weten wat of onze aanpak goed werkt en voor wie het werkt. Zo blijven wij verbeteren. Daarom gaan wij vanaf september 2018 samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek doen naar het Purmer College. Hiervoor gebruiken wij anonieme dossiergegevens, vragen wij jou en jouw ouders om een aantal keer vragenlijsten in te vullen en benaderen wij je een half jaar ná het Purmer College voor een gesprek. Zo hopen wij van jou te horen wat je aan ons hebt gehad en hoe wij onze aanpak kunnen verbeteren. Tijdens de intake wordt aan jou en jouw ouders toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, en zijn dus niet herleidbaar tot jou als persoon.


Mocht je meer informatie willen over het onderzoek dan kun je contact opnemen met de onderzoekster bij het Purmer College, Sanne Pronk

(s.pronk@altra.nl / 0621511097).

4.3 In- en uitstroomgegevens

Er is bij het Purmer College plek voor maximaal 43 leerlingen. Leerlingen blijven gemiddeld acht maanden bij het Purmer College. Daardoor kunnen wij 55 leerlingen per jaar begeleiden. Het doel ‘succesvolle doorstroom naar het onderwijs of naar een arbeidstraject’ realiseren wij onder andere ook door de leerlingen na de overstap te blijven begeleiden. Deze leerlingen begeleiden wij zo lang als nodig. Uit ervaring weten wij dat de nazorg gemiddeld drie tot zes maanden duurt.

Uit de resultaten van Purmer College van 2018-2019 blijkt dat:

4.4 Onderwijsinspectie

Het Purmer College valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school. Als het inspectierapport is opgesteld, kunt u dit op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) en het Purmer College lezen.