Welkom

Voor u ligt de schoolgids van Koppeling College. Hierin vindt u alle informatie over het schooljaar 2019-2020. Praktische informatie, zoals lestijden, maar ook informatie over de organisatie van het onderwijs, de leerlingenzorg en wat u als ouder van ons mag verwachten.


De Koppeling is een behandelcentrum voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. We bieden een geïntegreerd dagprogramma


Alle leerlingen van de Koppeling hebben een

verhaal. Op de Koppeling doet dat verhaal er toe en we houden rekening met dat verhaal. Alle medewerkers van de Koppeling zijn er voor de jongeren; niet alleen de docenten, maar iedereen die op onze school werkt. We luisteren en hebben geduld. We bieden structuur en stellen grenzen. Waar nodig houden we jongeren een spiegel voor. We kijken verder dan alleen naar het gedrag. Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. We blijven in onze jongeren geloven, ook als het minder goed gaat.


We zijn er ook voor de ouders, die ontzettend belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Daarom betrekken we u als ouder actief bij de voortgang. Samen maken we een plan waarin we afspreken wat nodig is om de talenten van uw kind te herkennen en te ontwikkelen. Daarin hebben we ieder onze eigen rol. Verder signaleren we wanneer extra ondersteuning nodig is voor uw kind, maar soms ook voor u en uw gezin.


Onze opdracht is om al onze jongeren ieder jaar weer kleine en grote successen te laten behalen. Als het kan een diploma. Het doel is om uw kind uit te zwaaien naar vervolgonderwijs en/of een baan. Kwaliteit van het onderwijs en de zorg staan hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte en tevreden bent. Daarom nodigen we u regelmatig uit om over de ontwikkelingen van uw kind te praten. Vragen of opmerkingen horen wij graag!


Wij wensen alle jongeren een goed schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking met u, uw kind en andere betrokkenen. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Neem dan gerust contact op met de mentor van uw kind of met Eric Sliphorst, de afdelingscoördinator.


Martijn Zaal

Directeur Altra Onderwijs


Eric Sliphorst

Afdelingscoördinator en intern begeleider Koppeling


NB. Voor de leesbaarheid spreken we over de jongeren en ons personeel in de mannelijke vorm. Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kunt u uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen. Waar ‘ouders’ staat wordt ook ‘ouder’ of ‘verzorger(s)’ bedoeld.