Koppeling College is een onderdeel van Altra College, een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor jongens en meisjes vanaf twaalf jaar. We geven les op verschillende niveaus: praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs van vmbo tot vwo. Jongeren komen bij Altra College om verschillende redenen. Wat die reden ook is, wij zorgen er samen voor dat zij hun diploma halen, verder kunnen in het reguliere of speciale onderwijs of zicht krijgen op een baan.


Iedere jongere is anders; een individu met zijn eigen sterke kanten en beperkingen. Soms zitten die beperkingen de jongere zo in de weg, dat zijn sterke kanten in de verdrukking komen. Altra College leert de jongere zo goed mogelijk om te gaan met die beperkingen, zodat zijn sterke kanten weer tot zijn recht komen, dat hij weer aan leren toekomt en dat hij perspectief krijgt.


Bij dat leren gaan we uit van de mogelijkheden van jongeren. Wat kan hij bereiken? Welke dromen en ambities heeft hij? Waarin blinkt hij uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities tegen? Daarop stemmen we het programma af. Onze klassen zijn klein. Daarom kunnen we veel individuele aandacht, begeleiding en onderwijs op het eigen niveau bieden. Dat is wat onze jongeren nodig hebben.


Na Altra College

Het uiteindelijke doel van school is niet dat de leerlingen een papiertje behalen, maar dat zij zicht hebben op een mooie toekomst. Welke mogelijkheden hebben onze leerlingen nĂ¡ Altra College?