Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig?
  • Wat kan er anders?
  • Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Tevredenheid

Altra College Haarlemmermeer neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op.


De uitkomsten van vorig schooljaar laten zien dat leerlingen: zich veilig voelen op school, zich ondersteund voelen door mentor en docent en zich goed voelen in de klas in omgang met klasgenoten. Het voorkomen van pesten, meer uitdaging in de lessen en het samenwerken in de les, zijn aandachtspunten. Daar werken we hard aan.

4.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn we trots op!

4.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Haarlemmermeer voldoet op dit moment aan de eisen van een basisarrangement.

4.4 Resultaten

Uiteindelijk willen de leerlingen allemaal een resultaat zien van hun inspanningen. Na de examens maken wij de balans op voor dat schooljaar. In schooljaar 2018-2019 zijn 17 vierdejaars leerlingen geslaagd voor een volledig diploma (81%) en 75% van de examens zijn behaald door leerlingen die opgingen voor deelcertificaten. De resultaten staan per 1 oktober 2018 op de website.