Welkom

Voor u ligt de schoolgids van Altra College Centrum. Hierin vindt u alle informatie over het schooljaar 2019-2020. Praktische informatie, zoals lestijden en vakanties. Maar ook informatie over de organisatie van het onderwijs, leerlingenzorg en wat u als ouder van ons mag verwachten.


Alle leerlingen van Altra College Centrum hebben een verhaal. Op Altra College Centrum doet dat verhaal er toe en houden we er rekening mee.


Alle medewerkers van Altra College Centrum zijn er voor de leerlingen. We luisteren en hebben geduld. Maar we bieden ook structuur en stellen grenzen. Soms houden we leerlingen een spiegel voor. Vertrouwen geven en leerlingen uitdagen om buiten hun comfortzone te functioneren vinden we ontzettend belangrijk. Zo wordt er namelijk veel geleerd. Natuurlijk kunnen er moeilijke situaties ontstaan, in dit geval kijken we verder dan het gedrag en zullen we oog blijven houden voor het kind achter het gedrag. We blijven in onze leerlingen geloven, ook als het even wat minder goed gaat. Wij laten dit zien door iedere dag met een schone lei te beginnen.


We zijn er ook voor de ouder(s) en/of verzorger(s). Uw betrokkenheid is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom betrekken we u actief bij de voortgang. Samen maken we een plan waarin we bepalen wat wij en u moeten doen om de talenten van uw kind te herkennen en te ontwikkelen. Maar we signaleren ook wanneer er extra ondersteuning nodig is en zetten deze zo nodig in; voor uw kind, maar soms ook voor u en uw gezin.

Onze opdracht is om al onze leerlingen ieder jaar weer kleine en grote successen te laten behalen en uiteindelijk uit te zwaaien naar een baan of vervolgonderwijs. Kwaliteit van het onderwijs en de zorg staan hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat u hier tevreden over bent. Daarom nodigen we u regelmatig uit om over de ontwikkelingen van uw kind te praten. Vragen of opmerkingen horen wij graag!


Wij wensen alle leerlingen een goed schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking met u, uw kind en andere betrokkenen. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Neem dan gerust contact op met de mentor van uw kind of met Linde Manders, de schooldirecteur.


Martijn Zaal
Directeur Altra Onderwijs

Linde Manders

Schooldirecteur Altra College Centrum