Altra College is een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor jongens en meisjes vanaf twaalf jaar. We geven les op verschillende niveaus, van praktijkonderwijs tot vwo. Leerlingen komen hier om verschillende redenen. Wat die reden ook is, wij zorgen er samen voor dat zij hun diploma halen, weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs of zicht krijgen op een baan.


Iedere leerling is anders; een individu met zijn eigen sterke kanten en beperkingen. Soms zitten die beperkingen de leerling zo in de weg, dat de sterke kanten in de verdrukking komen. Altra College leert de leerling zo goed mogelijk om te gaan met die beperkingen, zodat zijn sterke kanten weer tot zijn recht komen en hij weer aan leren toekomt.


We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling. Wat kan hij bereiken? Welke dromen en ambities heeft hij? Waar blinkt hij in uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities tegen? Daar stemmen we het programma op af. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel individuele aandacht en begeleiding bieden.

Altra College Centrum maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, een samenwerking van alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio. Gezamenlijk bieden we passende ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Leerlingen worden toegelaten op basis van een toelaatbaarheidsverklaring van het Onderwijsschakelloket.

Na Altra College

Het uiteindelijke doel van school is niet dat de leerlingen niet alleen hun diploma behalen, maar dat zij zicht hebben op een mooie toekomst. Dit betekent dat we er ook op aansturen dat leerlingen zich goed weten te manifesteren in de maatschappij en dat we met de leerlingen kijken naar de mogelijkheden nĂ¡ het Altra College?