Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig?
  • Wat kan er anders?
  • Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen de kwaliteit van het onderwijs en de zorg?

4.1 Tevredenheid

Altra College Centrum neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouder(s) en/of verzorger(s), leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouder(s) en/of verzorger(s) en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van voorgaande jaren. Op basis van deze gegevens stellen we een verbeterplan op, welke onderdeel is van het schoolplan.

4.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd en daar zijn we trots op! De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn we trots op!

4.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Centrum heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College en de onderwijsinspectie.

4.4 Resultaten

Uiteindelijk willen de leerlingen allemaal een resultaat zien van hun inspanningen. Na de examens maken wij de balans op voor dat schooljaar. In schooljaar 2016-2017 voor AC centrum zijn 7 vierdejaars leerlingen geslaagd voor een volledig diploma (41%) en 59% van de examens zijn behaald door leerlingen die opgingen voor deelcertificaten. De resultaten staan per 1 oktober 2017 op de website.


Hieronder vindt u de resultaten van de afgelopen jaren van alle Altra College afdelingen. Benieuwd naar de examenresultaten van 2018-2019? Deze staan per 1 januari 2020 op de website.