hier om verschillende redenen. Wat die reden ook is, wij zorgen er samen voor dat zij hun diploma halen, weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs of zicht krijgen op een baan of vervolgopleiding.


Iedere leerling is anders: elk is een individu met eigen sterke kanten en beperkingen. Soms zitten die beperkingen de leerling zo in de weg dat de sterke kanten in de verdrukking komen. Altra College leert de leerling zo goed mogelijk om te gaan met die beperkingen, zodat de sterke kanten tot hun recht komen en de leerling weer aan leren toekomt.


We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling. Wat kan hij bereiken? Welke dromen en ambities heeft hij? Waar blinkt hij in uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities tegen? Daar stemmen we het programma op af. Altra College Bleichrodt biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel individuele aandacht en begeleiding bieden.

Altra College Bleichrodt maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, een samenwerking van alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio. Gezamenlijk bieden we passende ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Leerlingen worden toegelaten op basis van een toelaatbaarheidsverklaring van het Onderwijsschakelloket.

NB. Voor de leesbaarheid spreken we over de leerling en ons personeel in de mannelijke vorm. Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kunt u uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen. Waar ‘ouders’ staat wordt ook ‘ouder’ of ‘verzorger(s)’ bedoeld.

Na Altra College

Het doel van onze school is niet dat de leerlingen een papiertje behalen, maar dat zij zicht hebben op een mooie toekomst. Welke mogelijkheden hebben onze leerlingen ná het Altra College?