Welkom

Voor je ligt de schoolgids van Altra College Arkin. Hierin vind je alle informatie over het schooljaar 2019-2020 Praktische informatie, zoals lestijden en vakanties. Maar ook informatie over de organisatie van het onderwijs, leerlingenzorg en wat u als ouder en/of jij als leerling van ons mag verwachten.

Alle leerlingen van Altra College Arkin hebben een verhaal. Op Altra College Arkin doet dat verhaal er toe en houden we er rekening mee.


Alle medewerkers van Altra College Arkin zijn er voor de leerlingen; niet alleen de docenten, maar iedereen die op de school werkt. We luisteren en hebben geduld. Maar we bieden ook structuur en stellen grenzen. Soms houden we je een spiegel voor. En we kijken verder dan je gedrag. Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. We blijven in onze leerlingen geloven. Ook als het even wat minder goed gaat.


We zijn er ook voor de ouders en/of verzorgers. Hun betrokkenheid is belangrijk voor jouw ontwikkeling. Daarom betrekken we ze actief bij je voortgang. Samen maken we een plan waarin we bepalen wat wij en je ouders moeten doen om jouw talenten te herkennen en te ontwikkelen. Maar we signaleren ook wanneer er extra ondersteuning nodig is.


Onze opdracht is om al onze leerlingen ieder jaar weer kleine en grote successen te laten behalen en uiteindelijk uit te zwaaien naar vervolgonderwijs. Kwaliteit van het onderwijs en de zorg staan hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat je ouders hier tevreden over zijn. Daarom nodigen we ze regelmatig uit om samen met jou over jouw ontwikkelingen te praten. Vragen of opmerkingen horen wij graag!


Wij wensen alle leerlingen een goed schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking met jou, je ouders en andere betrokkenen. Heb je na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Neem dan gerust contact op met je mentor of met Susan Ros, adjunct directeur/Cees Neuvel docent Altra Bleichrodt/Arkin.


Martijn Zaal

Directeur Altra Onderwijs


Susan Ros / Cees Neuvel
Altra College Arki7