2.1 Het onderwijs van Arkin

Als je in behandeling bent bij Arkin, kan je zonder toelaatbaarheid verklaring worden toegelaten tot Altra College Arkin. Als je behandeling stopt en je wilt toch je opleiding bij ons afmaken, dan is een toelaatbaarheid verklaring alsnog nodig. Dit is over het algemeen geen probleem.

Elke leerling krijgt een leerstofaanbod dat het best bij zijn mogelijkheden past. De leerlingen krijgen een lesprogramma afgestemd op de behandelingen binnen Arkin. Er is intensief contact tussen de mentor, behandelaren en behandelverantwoordelijke van Arkin. Regelmatig schuift de mentor aan in een multidisciplinair overleg met de behandelaren van Arkin om je voortgang te bespreken aan de hand van de vooraf opgestelde doelen. De afspraken die uit het overleg volgen, worden op school besproken tijdens de leerlingbespreking.

2.2 De groep

De groep bestaat uit jongeren tussen de 16-23 jaar. Er is altijd een docent aanwezig die ook mentortaken vervult. Docenten zijn bevoegd voor één of meerdere van de volgende vakken: wiskunde, rekenvaardigheden, economie, biologie, natuurkunde, scheikunde, Frans, Nederlands, Engels, Duits, tekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/wetenschappen.

2.3 Vakken

Op Altra College Arkin krijg je begeleiding op je eigen niveau: van vmbo theoretisch tot en met vwo. Je krijgt de mogelijkheid om te werken aan het programma voor toelating tot mbo, hbo of universiteit. Begeleiding wordt gegeven door één vaste leraar, de mentor. Naast de gebruikelijke schoolvakken, zoals: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenvaardigheden en maatschappijleer/burgerschap, kun je werken aan andere vakken uit het vakkenpakket..

2.4 Schoolrapport

Je krijgt van Altra College Arkin geen rapport.

2.5 Examens en certificaten

Op het Altra college Arkin is het mogelijk om deelcertificaten te halen voor het vmbo/havo/vwo staatsexamen. Je kunt ook begeleid worden bij de voorbereidingen van de 21 + toets voor hbo en wo.

2.6 Schooltijden en lesrooster

Een regulier lesrooster telt wekelijks achtentwintig lesuren met gemiddeld zes lesuren per dag.

2.7 Vakanties & vrije dagen

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.